Technická pomoc Brniště

Dne 21.5.2009 v 7:40 hod byla jednotka požádána inspektorem železniční dopravy o výpomoci při hledání osoby nebo zvířete na trati 086 v žst. Brniště v km 107,600 do 109,000, po zjištěném střetu hnacího vozidla řady 810 s cizím tělesem. Jednotka vyjela technikou CAS 16/3500/400 - M3V v počtu 1+2. Na místo události povolána i místní jednotka SDH Brniště k výpomoci při pátrání. Po příjezdu naší JPO proveden společně s dobrovolnými hasiči a policií průzkum podél tratě a v km 108,450 nalezeno poražené divoké prase. VZ povolal na místo události Sdružení myslivců z Brniště k odstranění poraženého zvířete. Po příjezdu mysliveckého sdružení byl proveden sběr ostatků a předání poražené zvěře, poté byla provedena očista kolejového svršku proudem vody z CAS. Dále průzkumem zjištěno, že došlo k poškození olejové hadice u hnacího vozidla a k následnému uniku cca10 l. hydraulického oleje. Provedeno zasypání olejové skvrny v km 108,450 až 108,850 a poté proveden následný sběr sorbentu. Nasáklý sorbent předán ekoložce DKV k další likvidaci.
 
Druhý den před koncem směny jednotka vyjela vozem RZA-L3 v počtu 1+1, Machnín - Hrad.trať ke spadlým stromům v profilu trati. Událost ohlásil strojmistr z DKV Liberec. JPO po příjezdu na místo události provedla průzkum a odstranila 6 stromů do průměru 10 cm z průjezdného profilu trati za pomoci JMP STIHL.
P1000130.1.JPG
P1000133.1.JPG
P1000134.1.JPG
P1000141.1.JPG
P1000142.1.JPG
27.05.2009 17:38:39
hasicicdliberec
Editace stránek
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one