Dne 24.9.2009 pět minut před devátou hodinou bylo naše operační středisko informováno o dopravní nehodě na železničním přejezdu s označením P 2723 v Přepeřích na Turnovsku.
Na místo události byla vyslána JPO HZS SŽDC Liberec a JPO HZS LK PS Turnov.
Po příjezdu jednotek na místo události průzkumem zjištěno, že došlo ke střetu osobního automobilu Nissan Micra a vlaku R1139. Hasiči na místě provedli předání řidiče automobilu do péče zdravotní záchranné služby, zajistili vozidlo proti vzniku požáru a únik provozních náplní zasypali sorbentem.
Dále provedli výpomoc při přestupu osob do náhradní autobusové dopravy a byla provedena kontrola motorové jednotky.
Po řádném zadokumentování vyšetřovacími orgány hasiči provedli odstranění automobilu z profilu tratě a vozovky a poté bylo místo střetu ošetřeno od uniklých provozních náplní.
Ve vlakové soupravě kde cestovalo 55 osob k žádné újmě na zdraví nedošlo.
P1000908_1.JPG
P1000910_1.JPG
P1000925_1.JPG
Ve čtvrtek 10.září v 11:54 jednotka vyjela do liberecké části Pilínkov v traťovém kilometru 156,400 k poraženému stádu koz, vlakem Regionova. Jednotka provedla průzkum, odklizení poraženého stáda z kolejiště, dále provedla očistu místa události a předala poraženou zvěř majiteli. Zasahující technika RZA-L3R.
798_1.JPG
P1000799_1.JPG
P1000801_1.JPG
1.9. ve 21:09 ohlásil operační důstojník HZS LK požár budovy ASKOL v ulici Nákladní. Jednotka vyjela vozem CAS16/3500/400-M3 a RZA-L3R. Na místě v době příjezdu zasahovala HZS LK, která provedla průzkum a likvidaci požáru. Naše JPO provedla předlékařskou pomoc 2 osobám nadýchaných splodinami hoření. Na místě dále PČR Liberec, ZZS Liberec. Budova Askolu je v majetku SŽDC s.o. a v současné době nevyužívaná a opuštěná. Ke druhé události vyjela jednotka 5 minut před půlnocí vozidlem RZA - L3R do Jablonce nad Nisou k železničnímu přejezdu č.P5523 v ulici Kokonínská, ke střetu osobního vlaku s civilní osobou. Na místě jako první zasahovala jednotka HZS LK stanice Jablonec n Nisou, společně s ZZS Jablonec nad Nisou. Hasiči po provedeném průzkumu transportovali zraněného do sanitního vozu, dále provedli zajištění místa události do řádného vyšetření a závěrem bylo provedeno odstranění následků dopravní nehody. Událost nahlásil operační důstojník HZS Jablonec nad Nisou.
P1000740_1.JPG
P1000741_1.JPG
P1000742_1.JPG
Dne 27.8. ve 3:32 jednotka vyjela do žst. Liberec ul. Nákladní k ohlášenému požáru kůlny. JPO po příjezdu na místo provedla průzkum při kterém bylo zjištěno,že požárem je zasažena nosná konstrukce střechy a uskladněné piliny. Na lokalizaci a likvidaci požáru byl nasazen 1 proud C a proud pro rychlý zásah. Protože bylo podezření na možný výskyt osob na požářišti bylo provedeno společně s PČR důsledné vyhledávání s negativním výsledkem . Zasahující technika CAS 32/8200/800-S3R v počtu 1+3 a RZA - L3R v počtu 1+1.
P1000724_1.JPG
P1000725_1.JPG
P1000726_1.JPG
Ve středu 18.8. krátce po osmé hodině jednotka vyjela technikou CAS 16 k provedení technické pomoci. Jednalo se o odstranění prasklého a nakloněného stromu nad budovu a garáž v žst. Smržovka-dolní. Po provedeném průzkumu byl velitelem zásahu vyžádán z HZS SŽDC automobilový jeřáb. Za jeho pomoci byl strom postupně odřezán a složen k další likvidaci mimo prostor zastávky. 
P1000680_1.JPG
P1000682_1.JPG
P1000683_1.JPG
Události po 23.7.2009 - obrázek

Události po 23.7.2009 - obrázek

Od 23.7. do 29.7. zasahovala jednotka u více než 30 událostí spojených s větrnou smrští, jenž se přehnala ve čtvrtek 23.7. před 18 hodinou. Ve většině případů se jednalo o spadané stromy v průjezdném profilu tratě, v několika případech provedla naše jednotka výpomoc HZS Libereckému kraji. V těchto událostech se jednalo o odstraňování spadaných stromů na budovy a komunikace a také asistenci u dopravní nehody.
K první události jednotka vyjela do příjezdové haly ČD do ul. Nákladní 344, Liberec k technické pomoci. Jednalo se o vyproštění osob z výtahu po výpadku proudu. JPO provedla nouzové spuštění výtahu do spodní stanice a otevření dveří pro výstup osob.
Při druhé události jednotka provedla odčerpání cca 60-70 m3 vody ze zatopeného sklepa budovy ČD v Jablonném v Podještědí. Hasiči odčerpali vodu za pomoci kalového čerpadla. 
Do třetice jednotka vyjela do obce Smržovka, trať 036 v km 024,800 k sesuvu zeminy do kolejiště. Na žádost vedoucího mistra tratí SDC Liberec JPO provedla odstranění 3 ks podemletých stromů neboť zde hrozilo nebezpečí pádu do profilu tratě a tím ohrožení bezpečnosti železniční dopravy. Odstranění sesunuté zeminy z profilu tratě si zajistí SDC-STO Liberec vlastními prostředky.
P1000347_1.JPG
P1000348_1.JPG
P1000319_1.JPG
Dne 29.6.2009 v 9:46 bylo operační středisko informováno o nebezpečně prasklém stromu, který by v případě pádu jednou částí spadl na budovu železniční zastávky Nová Ves nad Nisou a druhou částí na přilehlou pozemní komunikaci. Na místo události vyjeli hasiči s technikou CAS 16 ke zhodnocení situace. Po příjezdu a následně provedeném průzkumu si velitel zásahu vyžádal další síly a prostředky. Ze stanice HZS SŽDC Liberec byl na místo události povolán automobilový jeřáb AD 20, a dále ze stanice HZS LK Jablonec nad Nisou plošina AP 42 Simon. Z důvodu možného ohrožení bezpečnosti silničního provozu na přilehlé komunikaci byla na místo vyslána dopravní Policie ČR a Městská Policie Jablonec nad Nisou, za účelem řízení dopravy. Pro bezpečnost zasahujících osob bylo nutno před začátkem řezání stahovacími popruhy strom stáhnout, protože by hrozilo při odřezávání jedné strany jeho rozlomení. Dále následovalo postupné odřezávání po jednotlivých větvích, které byly za pomoci automobilového jeřábu pokládány na bezpečné místo mimo prostor zastávky. Zásah byl časově náročný,hasičům práci znepříjemňovaly prudké dešťové srážky a zásah musel být z hlediska bezpečnosti zasahujících několikrát přerušen.
P1000258_1.JPG
P1000265_1.JPG
P1000268_1.JPG
Jednotka vyjela technikou RZA – L3R v počtu 1+1, trať 030 / km 118,200 k opřenému stromu o pilíř mostu v Rakousích. Jednotka po provedeném průzkum zjistila, že opřený strom odplaval před příjezdem JPO. Ve středu koryta řeky se nacházela část suchého kmene, jenž bezprostředně neohrožovala provoz na železnici. Po vzájemné dohodě na místě události rozhodnuto, že dřevina ve středu koryta je v majetku Povodí Labe, s.p. a ta si sjedná nápravu na vlastní náklady. K druhému případu jednotka vyjela na žádost vedoucího pracovníka SDC Liberec k úniku neznámé látky do odvodňovacího příkopu podél tratě 034 v km 6,000 v obci Josefův Důl. Naše jednotka na místě události provedla průzkum společně s velitelem HZS LK PS Velké Hamry. Posléze zjištěno vylití malířské barvy do kanálu u rodinného domu, která se dostala trativodem až do odvodňovacího příkopu podél tratě.
Rakousy.jpg
rakousy3.jpg
26062009368_1.JPG
Jednotka vyjela technikou RZA – L3R a CAS 16/3500/400 - M3V v počtu 1+4, obec Desná, trať 036 v km 29,300 ke spadlému stromu do kolejiště. Jednotka provedla průzkum, likvidaci a odstranění stromu z průjezdného profilu tratě za pomoci JMP. Příčina: povětrnostní podmínky. Beze škody. O nutnosti odstranění pařezu s kořenovým valem vyrozuměna pohotovost SDC. Událost na OIS HZS SŽDC Liberec oznámena výpravčím žst. Tanvald.
P1000224_1.JPG
P1000218_1.JPG
P1000231_1.JPG
Editace stránek
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one