Dne 23.6. zasahovala jednotka u dvou událostí spojených s větrem a deštěm.
Ve 4 hodiny a 24 minuty vyjela jednotka první události vozem RZA – L3R v počtu 1+1 do obce Lvová na trati Liberec – Česká Lípa v traťovém kilometru 117,050 a 130,700 ke spadlým stromům do kolejiště. Jednotka provedla průzkum, likvidaci a odstranění stromů za pomoci motorové pily.
Po 30-ti minutách vyjela JPO technikou CAS 16 k druhému případu na železniční trať Česká Lípa - Jedlová v traťovém kilometru 58,650 ke střetu osobního vlaku s ležícími stromy. Jednotky HZS LK ÚO Česká Lípa a SDH Nový Bor stromy rozřezaly a společně s naší jednotkou odstranily z průjezdného profilu trati. V době střetu byly ve vlaku 4 osoby, které neutrpěly újmu na zdraví.
23062009944.JPG
23062009945.JPG
23062009947.JPG
Dnes 27.5. minutu před polednem byla JPO HZS SŽDC Liberec informována výpravčím žst Vesec o vážné dopravní nehodě osobního motorového vlaku a osoby v liberecké části Vratislavice. Jednotka byla na místo události vyslána technikou RZA-L3R a CAS 16/3500/400-M3V v počtu 1+5. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o střet osobního vlaku a osoby ženského pohlaví. Hasiči na místě poskytli předlékařskou pomoc a po příjezdu zdravotnické záchranné služby předali zraněnou osobu do péče lékaře.Dále hasiči provedli výpomoc při transportu zraněné do sanitního vozu. Ve vlaku, kde cestovalo cca 10 osob, ke zranění nedošlo.
P1000151.1.JPG
P1000152.1.JPG
P1000155.1.JPG
Dne 21.5.2009 v 7:40 hod byla jednotka požádána inspektorem železniční dopravy o výpomoci při hledání osoby nebo zvířete na trati 086 v žst. Brniště v km 107,600 do 109,000, po zjištěném střetu hnacího vozidla řady 810 s cizím tělesem. Jednotka vyjela technikou CAS 16/3500/400 - M3V v počtu 1+2. Na místo události povolána i místní jednotka SDH Brniště k výpomoci při pátrání. Po příjezdu naší JPO proveden společně s dobrovolnými hasiči a policií průzkum podél tratě a v km 108,450 nalezeno poražené divoké prase. VZ povolal na místo události Sdružení myslivců z Brniště k odstranění poraženého zvířete. Po příjezdu mysliveckého sdružení byl proveden sběr ostatků a předání poražené zvěře, poté byla provedena očista kolejového svršku proudem vody z CAS. Dále průzkumem zjištěno, že došlo k poškození olejové hadice u hnacího vozidla a k následnému uniku cca10 l. hydraulického oleje. Provedeno zasypání olejové skvrny v km 108,450 až 108,850 a poté proveden následný sběr sorbentu. Nasáklý sorbent předán ekoložce DKV k další likvidaci.
 
Druhý den před koncem směny jednotka vyjela vozem RZA-L3 v počtu 1+1, Machnín - Hrad.trať ke spadlým stromům v profilu trati. Událost ohlásil strojmistr z DKV Liberec. JPO po příjezdu na místo události provedla průzkum a odstranila 6 stromů do průměru 10 cm z průjezdného profilu trati za pomoci JMP STIHL.
P1000130.1.JPG
P1000133.1.JPG
P1000134.1.JPG
15.5. jedenáct minut po 15. hodině vyjela jednotka technikou CAS 16/3500/400 - M3V v počtu 1+3, k ohlášenému požáru opuštěného objektu u železničního přejezdu neprovozované tratě v ul. Partyzánská v České Lípě. JPO po příjezdu na místo průzkumem zjistila, že požár byl zlikvidován před příjezdem naší JPO jednotkou HZS Česká Lípa. Provedena prohlídka objektu, další příznaky hoření nenalezeny. Požár ohlášen z HZS LK územní odbor Česká Lípa. 
P1000129.1.JPG
P1000120.1.JPG
P1000122.1.JPG
Dne 4.5.2009 před pátou hodinou ranní byla jednotka vyslána k dopravní nehodě na železniční trati Liberec - Frýdlant. Jednalo se o tragický střet motorového vlaku Regionova s osobou ženského pohlaví v liberecké části Stráž nad Nisou. Při střetu utrpěla žena zranění neslučitelná se životem.
Jednotka hasičů na místě provedla průzkum, asistenci zdravotní záchranné službě a kriminální vyšetřovací službě policie ČR. Dále provedena očista hnací motorové jednotky, sběr ostatků usmrcené ženy s následnou desinfekcí místa střetu vápnem a vodou z CAS. Po příjezdu pohřební služby byla provedena výpomoc s transportem usmrcené ženy. V osobním vlaku, kde cestovalo cca. dvacet osob ke zranění nedošlo.
Zasahující technika: RZA-L3R (1+1) a CAS 16/3500/400-M3V (1+2).
P1000093v.jpg
P1000094v.jpg
P1000096v.jpg
9.4. Střet MOV s osobou - obrázek

9.4. Střet MOV s osobou - obrázek

V 18:58 oznámil službu konající výpravčí žst. Liberec dopravní nehodu v liberecké části Růžodol. Jednalo se o střet motorového osobního vlaku s osobou, při které muž utrpěl zranění neslučující se s životem. Naše jednotka na místě asistovala ZS Liberec, provedla zajištění místa nehody, zajištění místa úniku ropných látek záchytným kanystrem. Dále prováděla výpomoc pohřební službě s odstraněním ostatků usmrcené osoby a očistu místa za pomoci vysokotlakého agregátu z RZA. Zasahující technika: RZA-L3R (1+1) a CAS 32/8200/800-S3R (1+1)
Požár trávy na státní hranici - obrázek

Požár trávy na státní hranici - obrázek

V 18:37 ohlášen požár travního porostu na náspu železniční trati na státní hranici s PLR u obce Hrádek n.N o rozloze cca 4000 m2. Na místě zasahovala JSDH Hrádek n.N. a OSP Kopaczów PLR. Z důvodu pozdního ohlášení byla po příjezdu naší JPO zasahujícím velitelem ohlášena likvidace požáru a naše jednotka provedla pouze převzetí místa události, závěrečnou prohlídku požářiště a vrátila se zpět na základnu. Událost ohlášena operačním důstojníkem z KOPIS HZS LK.
Zasahující technika: CAS 16/3500/400-M3V (1+3) a CAS 32/8200/800-S3R (1+1)
Dnes 3. dubna 2009 v 10.01 hodin byla jednotka vyslána do Vratislavic nad Nisou, kde došlo k nehodě osobního motorového vlaku Regionova a osobního vozidla Škoda Fabia.
Nehoda se stala ne nechráněném železničním přejezdu. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že ke zranění osob v osobním automobilu ani vlakové soupravě kde cestovalo 40 osob nedošlo.
Hasiči dále provedli zajištění vozidla proti požáru a únik provozních náplní zasypali sorbentem. Po řádném zadokumentování vyšetřovacími orgány bylo provedeno odstranění následků nehody a jednotka se vrátila zpět na základnu.
P1000040_v.JPG
P1000042_v.JPG
P1000046_v.JPG
Dne 23.3 vyjela jednotka technikou RZA - L3R v počtu 1+1 do obce Chrastava ke srážce os.vlaku se dvěma ks srnčí zvěře.Před příjezdem jednotky HZS SŽDC vlak z místa srážky odjel. Naše jednotka provedla průzkum trati a odstranění poražených zvířat z kolejiště.
P1000018_1.JPG
P1000019_1.JPG
Dne 19.3. JPO provedla na žádost výpravčí žst.Hrádek nad Nisou odstranění 4 ks náletových dřevin o průměru cca 20 cm za pomoci JMP. Dřeviny zasahovaly do průjezdného profilu tratě.
P1030993_1.JPG
P1030996_1.JPG
P1030998_1.JPG
Editace stránek
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one