Střet Regionovy s překážkou na trati - obrázek

Střet Regionovy s překážkou na trati - obrázek

Dne 26.10. v 5:34 byla jednotka vyslána do obce Doksy technikou RZA Nissan Patrol a CAS 16 Renault v počtu 1+5 ke střetu motorové jednotky Regionova s neurčeným předmětem. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jednalo se o najetí vlaku do překážky ležící v kolejišti. Nedošlo k úniku provozních kapalin ani ke zranění. Příčina pravděpodobně úmyslně shozený předmět do profilu tratě. Na místě jednotka dále prováděla osvětlování prostoru při vyšetřování události.
Olejová skvrna před stanicí Tanvald - obrázek

Olejová skvrna před stanicí Tanvald - obrázek

V pondělí 25.10. v 10:26 jednotka vyjela vozem TA-L1T v počtu 1+2 do prostor železniční stanice Tanvald k ohlášené olejové skvrně před výpravní budovou ČD. Na místě jako první zasahovala JPO PS Velké Hamry, která provedla zasypání místa úniku. Naše jednotka po příjezdu převzala místo události, provedla průzkum a následně sebrání použitého sorbetu, cca 10 kg Eco-dry, z rozlohy cca 25m2.
Střet se skotem - obrázek

Střet se skotem - obrázek

Dne 23.10. krátce po šestnácté hodině jednotka vyjela vozy RZA-L3R, a CAS 16/3500/400 v počtu 1+5 do obce Raspenava v traťovém km 178,180  ke střetu vlaku Regionova se dvěma kusy hovězího dobytka. Jednotka provedla průzkum, odklizení poražených zvířat, očistu místa střetu a kontrolu motorové jednotky. Touto kontrolou vlaku bylo zjištěno, že vlak je provozuschopný a že nedošlo k žádnému zranění cestujících.
V neděli 10.října krátce po šestnácté hodině jednotka vyjela technikou RZA - NISSA Patrol v počtu 1+1 do železniční stanice Česká Lípa - hlavní nádraží k ohlášenému vykolejení pracovního stroje. JPO po příjezdu na místo provedla průzkum, na základě kterého bylo zjištěno, že síly a prostředky HZS SŽDC Liberec nejsou dostačující. Na základě tohoto zjištění si velitel zásahu povolal jednotku drážních hasičů z Prahy s nakolejovací soupravou a zbylé členy jednotky Liberec na výpomoc při nakolejování. Po příjezdu povolané techniky TA - TATRA 815 a CAS16 – RENAULT bylo provedeno osvětlení místa události  a nakolejení vypadlého stroje za pomocí nakolejovacího zařízení Hoesch.
P1030405_2.JPG
P1030395_1.JPG
P1030407_1.JPG
Psi na rychlostní komunikaci - obrázek

Psi na rychlostní komunikaci - obrázek

Dne 8.10. jednotka při návratu z předchozí události na rychlostní komunikaci R35 u obce Jeřmanice zahlédla volně pobíhající psy. JPO provedla odchyt a následné předání PČR. I při této události nedošlo k žádnému zranění neboť se podařilo včasným zásahem odvrátit hrozící nebezpečí dopravní nehody. Zasahující technika CAS 16 - RENAULT a RZA - NISSAN Patrol.
Ovce na trati - obrázek

Ovce na trati - obrázek

V pátek 8.října v 5:12 jednotka vyjela v počtu 1+3 do obce Ktová ke střetu osobního vlaku se stádem ovcí. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu hasiči provedli ve spolupráci se zástupcem majitele usmrcení a odstranění dvou kusů ovcí z profilu tratě. Závěrem byla provedena očista kolejového svršku pomocí desinfekčních prostředků. Dopravní nehoda se obešla bez zranění a bez úniku nebezpečných látek. Zasahující technika CAS 16 - RENAULT a RZA - NISSAN Patrol.
Jednotka HZS SŽDC Liberec vyjela dnes 19.9. krátce před osmou hodinou do železniční stanice Česká Lípa k ohlášenému úniku oleje ze stroje. JPO po příjezdu na místo provedla průzkum kterým zjistila,že se jedná o únik motorového oleje v celkovém množství cca 200 litrů. Následně také zjištěno, že k úniku došlo vlivem technické závady na stroji již ve stanici Liberec.  Na žádost velitele zásahu byl po dohodě se zástupci SŽDC s.o. vypraven zvláštní vlak s účastí JPO HZS SŽDC Liberec na ošetření nejvíce zasažené části kolejového svršku v traťovém kilometru 84,960 – 100,538 Česká Lípa-Mimoň. Dále byla z důvodu rozsahu úniku požádána o výpomoc jednotka HZS SŽDC Ústí nad Labem, odkud byl dovezen k mimořádné události sorbent. Pro prvotní zásah vyžádána JPO HZS LK Česká Lípa, jenž provedla zasypání místa úniku pod poškozeným strojem ve stanici Česká Lípa. Dále vyžádána spolupráce SDH Jablonné v Podještědí ve stanici Jablonné, která zde provedla ošetření kolejového svršku. Naše jednotka dále provedla prohlídku poškozeného stroje, ten byl následně odstaven do DKV Česká Lípa, k další jízdě neschopen. Při cestě zpět na základnu byla provedena prohlídka jednotlivých železničních stanic,kde bylo dle potřeby provedeno ošetření kolejového svršku. Celkem bylo při zásahu použito cca 330 kg sorbetů. Místo bylo protokolárně předáno zástupci správy tratí s dalšími opatřeními k odstranění mimořádné události. Při této události k průniku motorového oleje do vodních zdrojů nedošlo, kanalizace nezasažena.
P1030262.JPG
P1030271.JPG
P1030273.JPG
26. 7. 2010 - obrázek

26. 7. 2010 - obrázek

Dopravní nehoda
Technická pomoc
Přívalová voda   - obrázek

Přívalová voda - obrázek

K druhé události dne 24.7. jednotka vyjela krátce po jedenácté hodině technikou RZA NISSAN PATROL a CAS 16 RENAULT v počtu 1+4 do obce Višňová část Minkovice k provedení technické pomoci. JPO po příjezdu na místo zjistila,že se jedná o zaplavení budované propustě. Na místě provedeno ve spolupráci s SDH Višňová odstranění dřevěné konstrukce, která zabraňovala volnému odtoku vody.
Po dobu zásahu pro železniční provoz zajištěna pomalá jízda. Místo po provedení zásahu předáno zástupci spravující firmy
Editace stránek
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one