Technická pomoc
Dopravní nehoda
Požár osobního vozu
Dne 13.6. krátce po patnácté hodině vyjela jednotka technikou CAS16/3500/400-M3V a RZA-L3R v počtu 1+3,trať 036 Liberec část Vratislavice n.Nisou, v km 7,740 ke střetu OA a osobního vlaku na přejezdu P5516 v ulici Za tratí. Naše JPO provedla průzkum,odpojení baterie, zajištění úkapu NL z poškozeného stroje do záchytných nádob a následné uvolnění profilu tratě od havarovaného vozidla. Na místo události se dostavila DI PČR, nehodová pohotovost ČD. Dopravní nehoda se obešla bez zranění.
P1020618.JPG
P1020622.JPG
P1020624.JPG
Dnes 28.5. v 11,19 bylo operační středisko, telefonní hláskou z výtahu na nástupišti č.3 v železniční stanici Liberec, požádáno o pomoc ve vyproštění osob z uvízlého výtahu. Na místo jednotka vyjela technikou RZA - L3R v počtu 1+1. Hasiči po příjezdu navázali kontakt s osobami ve výtahu a provedli nouzové ruční spuštění do spodní stanice, otevřením dveří vyprostili 3 dospělé osoby a 1 dítě. Událost se obešla bez zranění. Výtah byl vyřazen z provozu a o technické závadě byla vyrozuměna spravující firma.
P1020616_1.JPG
P1020615_1.JPG
P1020617_1.JPG
Jednotka zasahovala dne 25.5. v km 38,600, trať č. 081 u obce Jedlová, následek větrné smrště ze dne 24.5. Jednalo se o provedení technické pomoci - odstranění stromů zaklesnutých do sebe, nad kolejištěm. Hasiči po provedeném průzkumu a stanovení technického postupu práce provedli pomocí motorových pil, ručního lanového navijáku položení 3 ks stromů. Po pokácení dále provedli zprůjezdnění profilu tratě. Nebezpečí pádu stromů do kolejiště a tím ohrožení bezpečnosti železničního provozu.
P1020591_1.JPG
P1020596_1.JPG
P1020598_1.JPG
Dne 19.5 2010 deset minut po dvaadvacáté hodině, byl na OIS HZS SŽDC Liberec oznámen únik plynu v průchodu do odjezdové haly železniční stanice Liberec.
K události vyjela jednotka technikou CAS 16 RENAULT v počtu 1+3. Po příjezdu na uvedené místo, provedeném průzkumu a kontrole bytových jednotek v objektu byla v prostoru hlavního uzávěru pomocí detekce naměřena zvýšená hodnota koncentrace plynu. Na místo si velitel zásahu povolal pohotovostní službu RWE a zástupce správy budov. Po jejich příjezdu dále hasiči nalezli netěsnost ve šroubení vstupního potrubí do měřícího zařízení a ve spolupráci s plynárenskou službou se podařilo úniku zamezit.
Závěrem se po odvětrání provedlo kontrolní měření s negativním výsledkem. Místo bylo protokolárně předáno zástupci Českých drah a jednotka se třicet minut po půlnoci vrátila na svou základnu.
19052010553_1.JPG
19052010540_1.JPG
19052010543_1.JPG
Dne 17.5.2010 krátce před jedenáctou hodinou vyjela naše jednotka technikou Nissan Patrol RZA v počtu 1+1,k dopravní nehopdě na trati Rumburk - D.Poustevna.Jednalo se ostřet os. vlaku a osobního automobilu na žel. přejezdu ve Šluknově. JPO po příjezdu na místo společně s PS Šluknov provedla průzkum a zabezpečila místo nehody.Před příjezdem naší jednotky prováděli zasahující příslušníci PS Šluknov a ZZS V.Šenov oživovací pokusy zraněného řidiče, který však nakonec svým zraněním podlehl.K žádnému jinému zranění nedošlo. Na místo se dostavila PČR a RIBŽD Ústí n/L.
Foto směna A 002.jpg
Foto směna A 003.jpg
Foto směna A 004.jpg
Pořár odpadu - obrázek

Pořár odpadu - obrázek

K ohlášenému požáru pneumatik byla vyslána jednotka dne 4.5.2010 v 17.hodin a 19. minut do žst.Varnsdorf. Na místo vyjely CAS 16 i CAS 32 v počtu 1+5. Při jízdě k zásahu z OIS HZS SŽDC Liberec podána informace o rozsahu požáru a průběhu jeho likvidace. Na základě těchto informací CAS 32 odeslána zpět na základnu. CAS 16 ponechána dojet na místo a po příjezdu jednotka provedla průzkum a zadokumentovala událost. Na místě události jako první zasahovala HZS UL PS Varnsdorf, která provedla lokalizaci a likvidaci před příjezdem naší JPO. Jednalo se o požár malého rozsahu o rozloze 5x3 m.
Technická pomoc pro ČD - obrázek

Technická pomoc pro ČD - obrázek

V úterý 4.5.jednotka vyjela do žst.Liberec trať 030/km 160,500 - k provedení technické pomoci. Na místě provedena očista nástupištního svršku. Výpomoc pro ČD před předáváním vlakových souprav.
Editace stránek
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one