Zajímavosti

Jmenování nového velitele 31.1.20011  - obrázek

Jmenování nového velitele 31.1.20011 - obrázek

Na naší jednotce bylo na konci roku 2010 vyhlášeno výběrové řízení na pozici velitele jednotky.Důvodem tohoto výběrového řízení je odchod stávajícího velitele p. Jana Čiháka do řádného důchodu.
Z přihlášených uchazečů se po řádném výběru stal novým velitelem p. Václav Jágr, který byl dne 31.1.2011 oficiálně ředitelem HZS SŽDC JuDr.Luďkem Eichlerem jmenován od 1.2.2011 do funkce.
Václav Jágr - obrázek

Václav Jágr - obrázek

Jako profesionální hasič začal působil 1. ledna 1987 na pozici strojníka u HZS LK, poté zastával funkci zástupce náčelníka strojní služby. Do konce měsíce říjen loňského roku působil na funkci velitele stanice Turnov.
V roce 2008 mu byla udělena medaile HZS ČR „Za věrnost II. stupně".
Povodně 2010 - obrázek

Povodně 2010 - obrázek

V měsíci srpen postihla náš kraj ničivá povodeň. Na likvidaci této živelné pohromy byly nasazeny i jednotky HZS SŽDC téměř z celé republiky. Jednalo se převážně o jeřábové práce automobilovými jeřáby AD20, AD28 a vyprošťovacími automobily AV 15, odvoz naplavenin kontejnerovými automobily a v neposlední řadě zde bylo využito vyprošťovacích tanků VT-55.

V Libereckém kraji zasahovaly jednotky HZS SŽDC z Liberce, Kolína, Kralup nad Vltavou, Ústí nad Labem a Chebu s automobilovými jeřáby, Plzně s vyprošťovacím automobilem. Z Liberce a Olomouce bylo využito kontejnerových automobilů, dále speciální technika UNC z jednotky Olomouc a vyprošťovací tank ze stanice Praha a Kralupy nad Vltavou.

Všem zasahujícím patří velké poděkování neboť likvidace této povodně stála všechny zasahující mnoho sil.

Editace stránek
Stránky zdarma
Stránky systému Webgarden
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one